ZAKÁZANÁ SEXUALITA PANACEJSKÉHO TRIBULÁTU PLANETY ZEMĚ BOHEMIE

Zdravotně a mentálně závadná sexualita a sensualita.

©

ZAKÁZANÁ SEXUALITA 

V PANACEJSKÉM TRIBULÁTU PLANETY ZEMĚ BOHEMIE

Než otevřete další stránky prezentace, čtěte VELEKNĚŽSKOU ŽALOBU NA SADISTICKOU SEXUALITU.

Na těchto stránkách si postupně vysvětlíme proč je sexuální sadismus nebezpečný, co dělá v organismu oběti i zločince a proč jej zakazujeme, jak mu předcházet, jak se diagnostikuje a jak se léčí.

Je nutné si uvědomit, že sexualita člověka se vyvíjela v mnoha tělech, která byla na počátku hmyzí a axolotelská a že se vytvářel systém citu a smyslových čidel experimentální evolucí.

Sexualitě se musela dát i společenská pravidla, 

aby se nerozpadaly rodiny, rody a národy a neničily se systémy správy ve státě zločinem, který vždy nejvíce vznikal v prostředí sexuálně hnusperverzním a sadisticky násilném. Sexuální sadismus totiž poškozuje smyslový systém 

a člověku se kazí chutě, čich, způsob vidění světa, způsob pohlížení na bolest, startují se mu nelidské potřeby, kazí se mu mozek, tím i morálka, ničí se mu soucit a milosrdenství a stává se tím pro své okolí 

nebezpečným.

PROTO VŠECHNY FORMY SEXUÁLNÍHO SADISMU ZAKAZUJEME A ZAKAZUJEME K NĚMU PRODÁVAT A VYRÁBĚT POMŮCKY 

A VYSVĚTLUJEME PROČ JE KTERÝ DRUH SEXUÁLNÍ NEČISTOTY A SADISMU NEBEZPEČNÝ, JAKÝ ŘETĚZ REAKCÍ SPOUŠTÍ A PROČ JE OD URČITÉHO MOMENTU NEZASTAVITELNÝ, JEDINĚ SKRZE VYŠŠÍ MOC OCHRÁNCE PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI.

Vysvětlíme si i proč oběti sexuálního sadismu mlčí, jak poznáme, že byl člověk sexuálně sadisticky napadený, 

jaké má příznaky a jak se léčí.

LÉČÍME VŠECHNY DRUHY SEXUÁLNÍHO NAPADENÍ I SEXUÁLNÍHO SADISMU.

LÉČÍME OBĚTI I ZLOČINCE.

Zločince až po obětech.

www.inkarnacnisexualita.cz

©