VANDISMUS

Autokanibalismus vlastního penisu, prsou, půlek zadnice, rtů, prstů i jiných částí těla. To se dělo psychotronickým mučením a zvrháváním chutí a dále pak ve faulhypnóze mučením obětí, ze kterých fašisté chtěli udělat psychotronické vrahy vlastního národa. Jako první z lidí to dělal Avatar NÚBIKAIN, který se sebepoškozoval z otravy jedem černé mamby. 

©

Pokud jí člověk vlastní tkáně, může se mu spusit nenávist k vlastnímu druhu a může si na sebe přitáhnout nenávist bez příčiny. 

Pokud si dítě okusuje nehty, je nespravedlivě obviňováno rodiči nebo někým jiným z nesakrality a užírá se. Vandismus mohla navodit válečná psychotronická šikana nucením rodičů k tělesným trestům dětí nebo nespravedlivým obviňováním dětí z nesakrality, napětím v rodině a celkově strachem z trestu.

Proto fašisté v psychotronické válce narušovali vztahy mezi rodiči a dětmi nucením rodičů do fyzického násilí na dětech a způsobovali lidem už od dětství srdeční strach zasíláním faulfrekvence srdečního strachu z neexistujícího trestu, což šlo dělat pouze obětem ve faulhypnóze, spouštěly se jim totiž různé zvláštní fobie.

Dělalo to například neodolatelné nutkání kousat si nehty a kůžičku okolo nehtů, okusovat si rty nebo si ďoubat boláky a jíst je, jíst frky a strupy z nosu nebo maz z uší. 

Jejich mučení mělo fáze u vybraných obětí. Další fází bylo nutit člověka nutkáním do jedení svého spermatu, svých výkalů, pít vlastní moč. To většina lidí odmítla. Ale dokonce to někteří prohlašovali za léčebné metody a napsali o tom knihu. 

V poslední fázi při vědomí oběti nebo později ve faulhypnóze, nebo't oběti fyzických útoků umíraly na šok, uřízli oběti fašisté nějakou tkáň a nutili oběť do jejího jedení. Ti, co snědli, propadli infernu, byli mučeni a přinuceni odstřelováním mozku spolupracovat na vyvražďování národa.

Vandismus přirozeně nevzniká.

Fašisté mučili vandismem brutálně celkem 6666 lidí na našem území, z nichž 1200 spolupracovalo jako psychotroničtí kati a někteří byli nuceni sníst vlastní penis už v dětství.

Fašisté zvrhávali psychotronickým a fyzickým mučením své oběti do šílenství, ve kterém pak začali spolupracovat na něčem, co by nikdy za jiných okolností neudělali.

Pod palbou tohoto psychotronického mučení se ocitly duše duální. Ty, které měly nejvyšší postavení v matrixu a byly svojí historií zodpovědné za předání ZÁKONA ostatním, tedy VELKNĚŽÍ a VLÁDA,  a potom druhá skupina, duše, které v naší historii nejvíce zrazovaly náš národ. Za trest jak se chovali ke svému národu ve všech tělech předtím se ocitly v dalším životním příběhu, ve kterém mohli být už jako děti mučeny fyzicky vrahy národa ze zahraničí zotročující výrobou psychotronické katy na našem území pro zločinnost fyzického i psychotronického rázu. Byli to všichni dřívější zrádci národa, kteří dostali šanci projevit se v novém příběhu jak jsou loajální k vlasti. V podstatě téměř všichni selhali, ale mají nárok na rehabilitaci a celá společnost na očištění od jejich zločinů navždy, aby se již žádné dítě do zločinu na něm nerodilo. 

Vandismus se děl pouze za psychotronického mučení a na začátku vstupu NÚBIKAINA na svět. NÚBIKAIN si uřízl penis jednou pouze a zjistil, že mu nechutná, a rozhodl se, že to nebude dělat. 

Fašisté mučili naše muže opakovaně, neboť všichni v minulosti způsobili, že obrovské množství jejich bratrů bylo jejich zradou obřezáno, vyřezáno na sexuálních orgánech nebo sexuálně umučeno, byli odpovědní za násilí, které díky jejich zradám na našem národě vzniklo v průběhu historie. Společně s nimi byli nejvíce mučeni ti, kteří prosazovali právo a spravedlnost a ještě se jim nepovedlo jej prosadit zcela. 

Do vandismu byli nuceni i muži a ženy, kteří byli odnímáni a mučeni fyzicky i ve faulhypnóze, ale jejich sakralita se poznala tak, že se nikdy nesnížili k jedení sebe sama ani pod nejtěžším donucováním. I jako děti. Měli za své předchozí činy pro nirvánu nárok na to, aby se k takovému činu nikdy nesnížili.

Varujeme vás, nejezte nikdy žádnou část svého těla, ani nehty, ani kůži, ani nesajte svoji krev. Je to vandismus, který spouští nenávist vůči lidem vně a který vám může přinést nenávist vůči vaší osobě ve vaší nevinnosti vůči osobě vás nenávidějící.

Nyní se to již nikomu nebude dít nucením, psychotronická válečná šikana byla navždy věčně vypnuta. 

Odstraňte vědomě svým přáním a modlitbami svoje nesakrální návyky.