ODSUFOKOVÁNÍ VIRŮ

Viry jsou TRESTEM BOŽÍM za nesprávné sexuální chování.