STÁTNÍ VÝUKA SVATÉ SEXUALITY = TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU

Stát, který nechce skončit rozpadem vztahů, je absolutně povinován dohlížet nad výukou sexuality správně ve všech vývojových stupních ducha božího v oblecích těl fyzických na svém národním území.

TOTO JE OFICIÁLNÍ STÁTNÍ VÝUKA NÁRODNÍ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA, KTEROU PŘEBÍRÁME JAKO ABSOLUTNÍ BOZI SEXU DO SVÉ PÉČE POD SVOU PANACEJSKOU TRIBULÁTNÍ INKARNAČNÍ PLASMOVOU VLÁDU.

Zaplaťte si inkarnační poplatek a rozjedeme HADÍ SÍLU DRAKA na plná média.

ROZSVIŤTE SI SVOJE MAGNETICKÉ SRDCE A PŘITAHUJTE K SOBĚ PRAVDU O SOBĚ, ŠTĚSTÍ, RADOST, POKOJ, BEZPEČÍ A VĚČNOU PERSPEKTIVU NIRVÁNY V POZEMSKÉM RÁJI.