SEXUÁLNÍ SADISMUS

Jakékoli sexuální chování proti vůli druhé strany, omezující na lidských svobodách a právech nebo působící bolest duše, ducha či těla. Patří do něj všechny druhy tohoto chování, které popisujeme zvlášť.

Na stránce se pracuje.

Lidská vagína a penis jsou mimořádně citlivě a hustě protkány orgány mentálního, emocionálního a pocitového těla, 

tedy centriolovým obvodem, nervovou třeští (nervová tkáň ve zpětném chodu, která při nesprávném zacházení sesílá tělu vendety na smyslových orgánech a orgánech obvodů mentálního těla, tedy na obvodu centriolovém, reflexním a nervovém obvodu bolesti) a smyslovými čidly bolesti a slasti.

Jaké mentální, pocitové a emocionální orgánové obvody v těle máme, se dozvíte nyní nejlépe z nových sakrálně vědeckých poznatků na stránce:

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

Jsou spojené se všemi orgány a lze skrze jejich stimulaci léčit, ale při nesprávném zacházení i zabíjet na dlouhověkosti a působit nemoce, chřadnutí organismu, stárnutí i mučivou smrt.

Proto je jejich správné používání regulováno ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM a pravidla je nutné dodržovat. 

Na jejich správné stimulaci závisí naše dlouhověkost.

Není možné sexuální orgány poškozovat bolestí nebo hnusnými pocity či je dávat do kontaktu s látkami či předměty, které nejsou pro tělo zdravé a uvolňují něco toxického fyzicky nebo jsou toxické mentálně, evokují nebo přímo předtavují násilné myšlenky a činy.

...