SEXUALITA VE FAULHYPNÓZE

S VYPNUTÍM ELEKTRICKÉHO OBVODU. JEDNALO BY SE O OMEZOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁVECH A SVOBODÁCH SADISTICKY SEXUÁLNĚ S NÁSLEDKY, KTERÉ JDE JENOM OBTÍŽNĚ ŘEŠIT, PROTOŽE SE MUSÍ PROJÍT VŠECHNO, CO SE DĚLO, NA VIDEOZÁZNAMU. OBĚŤ NEMÁ PAMĚŤ.