FÍZINK

Nedovolené odhalování nebo špízování sexuálních orgánů někoho druhého včetně dětí. 

©

FÍZINK je nedovolené odhalování nebo špízování sexuálních orgánů někoho druhého včetně dětí.

Osoba, která má k těmto morálně nevhodným aktivitám sklon, má problém hrotu srdečního na pravé straně, kam se mu nedovoleně přesunuly magnetické součástky jeho buněk extrémně a změnily mu vášnivé přitahování ke nesprávným věcem. 

Může to být i k něčemu jinému, nejenom k fízinku.

Většinou stačí si toto místo pravtočivě rozmasírovat prsty pravé ruky pravotočivě a přát si, aby člověk neměl vadné chutě a postoje a touhy. 

©

Pokud to nepomůže a stále se ona osoba cítí silně přitahována k věcem zakázaným zákonem, toto místo se musí rozmasírovat ve stavu rauše a ona osoba se musí svěřit do rukou terapeuta pevné náruče, který jí podá cannabisu a ve stavu rauše jí naprogramuje do těla správné postoje poté, co jí je nakódoval do mentálního těla vědomě za jejího souhlasu a přání po sakralitě.

To, co se přesně programuje, vyučujeme v kurzech TERAPIE PEVNÉ NÁRUČE.

Pozorovat někoho bez jeho vědomí při odhalení sexuálních orgánů je absolutně zakázané ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM.

©

Je to proto, že 

nikdo si nepřeje být pozorován odhalený na nahotě bez svého vědomí, 

poškozuje to jeho přitahování dobra, neboť mu to kóduje do života nerespektování jeho intimního soukromí. 

Taková osoba, která si nedávala pozor při odhalování své sexuality, 

aby nebyla viděna, je v BOŽÍCH MLÝNECH trestána možností, 

že se jí vloudí do života nejapný fízista, 

který se bude ukájet nad jejím nahým obrazem nebo tělem.

©

Z těchto důvodů se absolutně zakazuje pořizovat běžné fotografie nebo videozáznamy nahého těla za účelem sdílení těchto obrazů s osobami, které by provozovaly tím pádem fízink, ať již s dovolením osoby nahé nebo bez.

Zakazujeme nejenom pořizovat, sdílet, ale publikovat fotografie s odhaleným tělem na sexuálních orgánech. Zakazujeme publikovat jakkoli těla odhalená na nahotě tak, že by byly vidět bradavky u muže i ženy, přední či spodní část dolních sexuálních orgánů a zakazujeme publikovat zadeček tak, aby bylo vidět jeho půlení.

Povolujeme umnětelskou artfotografii, kde tato místa vidět nejsou v esteticky a morálně přitažlivých polohách, žádné vulgární vyzývavé výrazy, a to pouze za účelem výuky sexuality správně a za účelem výuky zdravovědy do výukových materiálů.

Staré publikace anatomie či jiné učebnice, kde byly sexuální orgány odhalené ponecháváme do muzeí, studenti sakrálního lékařství a léčitelství se budou učit z kreslených materiálů, kterých máme hodně a budeme je vytvářet nově sakrálně.

©

Za účelem nafocení vhodných artfotografií nahého těla pro výukové materiály sestavujeme vlastní tým TRINITY MELCHISEDEK. 

Budeme přijímat do focení absolutní párové partnery, kteří fotografie pořídí dle písemné smlouvy a my fotografie odkoupíme. Můžete si tím vydělat zajímavé peníze a prodat svoje artfotografie pro budoucí použití všech, kteří je budou potřebovat pro svá díla.

Budeme nafocovat sexuální cvičení, u kterých jsou pouze dva partneři a jeden druhého koučuje. Nafocují se v polotmě. Nic nevhodného na nich není vidět a jedná se o estetická díla, která potěší a inspirují duši každého muže i ženy. 

Muži i ženy milují pohled na nádherné sexuálně explicitní, ale vhodně pocitově srdečně působící artfotografie.

©

Dále povolujeme fotografie a nahrávky nahého těla a sexuálních orgánů v písemném smluvním vztahu absolutních duálních partnerů, které si můžete pořizovat neomezeně pro svoje potřeby, ale nesmíte je s nikým dalším sdílet. Je to ABSOLUTNÍ TABU.

Za porušení důvěry jsou obrovské tresty bezpečnostní síti L'MURTENET G 10, vězeňská detence, pokuta, zrušení vztahu navždy, oddělení zločince od oběti na vzdálenost určenou soudním kriminalistou a kurátorem, a věčný zápis ve veřejném trestním rejstříku s poznámkou, že taková osoba není již vhodná do partnerského sexuálního vztahu, neboť porušila smluvní závazek nejintimnější důvěry.

Takové fotografie mohou nafocovat pouze smluvní sexuální partneři pro soukromé účely a nikdo jiný nesmí fotografie, které vznikají používat, přičemž takovou fotografii soukromou musí člověk pořídit se svým partnerem nebo sám se samospouští pro svého partnera.

Nedovolujeme žádné formy vulgarity. 

©