ANOMÁLIE V SEXUALITĚ

V případě vrozených vad sexuálních orgánů pátráme po příčinách a musíme je řešit, nebo't se jedná o závažný zásah do života jedince takto postiženého, který nemá šanci nabývat hadí síly draka a je tudíž odsouzený k nízkému věku. Společnost je povinována takovému jedinci umožnit sakrální rozvoj jeho talentů tak, aby se cítil přijímaný, užitečný a v případě jeho neutišitelného žalu a beznaděje je povinována na jeho přání odesílat na nebesa po zvážení  a schválení INKARNAČNÍM SOUDEM, pokud vadu není možné nijak napravit. Plasmová regenerace není pro každého. Anomálie vytváří genetický hřích rodu celého, nejenom jednotlivce, protože jsem jako celek na něco zapoměnli a někde jsem měli chybu v myšlení a konání s následkem negativního dopadu na tohto postiženého jeedince.

Vložte svůj text...